57.png
http://10.1.1.111

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП

Остром Елінор

Матеріал з Економічний олімп
Перейти до: навігація, пошук
Елінор Остром
Американський політолог і економіст Елінор Остром
Elinor Ostrom
(1933-2012)

Лауреат Нобелівської премії з економіки 2009 р. (разом з О. Вільямсоном) «за дослідження в галузі економічного управління». Елінор Остром — автор понад 270 актуальних наукових праць, серед яких найбільш відома: «Управління суспільством: еволюція інститутів колективних дій». Проте премію Е. Остром дістала «за досягнення в галузі управління колективною власністю». Остром заперечувала спільну думку, що колективна власність погано управляється і, таким чином, повинна бути або регульована владою, або приватизована.

ТВОРИ
  • Crossing the Great Divide : Coproduction, Synergy, and Development [Electronic resource] / E. Ostrom. — Electronic text data // World Development. — 1996. — Vol. 24, № 6. — P. 1073—1087.
  • The value-added of laboratory experiments for the study of institutions and common-pool resources [Electronic resource] / E. Ostrom ; Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Department of Political Science, Indiana University. — Electronic text data // Journal of Economic Behavior & Organization. — 2006. — Vol. 61, issue 2. — P. 149—163.
  • Керування спільним. Еволюція інституцій колективної дії / Елінор Остром ; [пер. з англ. Т. Монтян]. – К. : Наш час, 2012. – 399 с. – Парал. тит. арк. англ.
ЛІТЕРАТУРА
  • Алпатов А. К вопросу о развитии корпоративной трудовой собственности (сквозь призму предпосылок институциональных изменений и иррационального поведения) : [Д. Норт, О. Уильямсон, Г. Саймон, Э. Остром] / А. Алпатов // Человек и труд. – 2012. – № 11. – С. 26–35.
  • Воронов Ю. П. Границы успеха : [О. Уильямсон, Э. Остром] / Ю. П. Воронов // ЭКО. – 2010. – № 1. – С. 135–158.
  • Иотова Е. Социальная ответственность бизнеса перед обществом (с использованием идей Нобелевского лауреата по экономике Элинор Остром) / Е. Иотова, Т. Николаев, Е. Мотурнак // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки : XIV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів, 26 берез. 2013 р. : тези доп. / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. економіки та екон. теорії ; [орг. ком.: А. О. Задоя (відп. за вип.)]. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 97–99. – До 20-річчя Дніпропетров. ун-ту ім. Альфреда Нобеля.
  • Кузьминов Я. За пределами рынка: институты управления трансакциями в сложном мире : [О. Уильямсон, Э. Остром] / Я. Кузьминов, М. Юдкевич // Вопросы экономики. – 2010. – № 1. – С. 82–98.
  • Раквиашвили А. А. Институциональное разнообразие современной экономики (концепции нобелевских лауреатов 2009 г. по экономике) : [О. Уильямсон, Э. Остром] / А. А. Раквиашвили // США. Канада: экономика – политика – культура. – 2010. – № 4. – С. 69–79.
Особисті інструменти