57.png
http://10.1.1.111

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП

Сарджент Томас Джон

Матеріал з Економічний олімп
Перейти до: навігація, пошук
Томас Джон Сарджент
Американський економіст Томас Джон Сарджент
Thomas John Sargent
(н. 1943)

Т. Сарджент – один з лідерів «революції раціональних очікувань», що стала стандартною частиною макроекономічного аналізу. Він стверджує, що політики не можуть систематично маніпулювати економікою за допомогою передбачуваних змін в політиці. Томас вніс важливий внесок в теорію з застосуванням нових математичних методів в економетричних моделях. З 2011 р. Т. Сарджент є одним із сімнадцяти найбільш цитованих економістів світу. Сарджент спеціалізується на макроекономіці, монетарної економічної теорії і економетрики часових рядів. Він удостоївся Нобелівської премії разом з Крістофером А. Сімсом «за емпіричні дослідження причинно-наслідкових зв'язків в макроекономіці».

ЛІТЕРАТУРА
  • Блауг М. Сарджент Томас Дж. / Марк Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / Марк Блауг ; под ред. М. А. Сторчевого ; [пер. с англ. З. Замчука и др.]. – СПб. : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. – С. 262–263. – (Библиотека «Экономической школы»).
  • Воронов Ю. П. Настоящая макроэкономика (Нобелевская премия по экономике 2011 года) : [К. Симс, Т. Сарджент] / Ю. П. Воронов // ЭКО. – 2012. – № 1. – С. 130–145.
  • Завьялов Ф. Об использовании достижений нобелевских лауреатов по экономике 2011 г. : [Т. Сарджент, К. Симс] / Ф. Завьялов // Экономист. – 2013. – № 2. – С. 92–96.
  • Замулин О. Как различать причину и следствие? (Нобелевская премия по экономике 2011 года) : [К. Симс, Т. Сарджент] / О. Замулин, К. Стырин // Вопросы экономики. – 2012. – № 1. – С. 4–20.
  • Интервью с Томасом Сарджентом // О чем думают экономисты. Беседы с нобелевскими лауреатами / под ред. Пола Самуэльсона, Уильяма Барнетта ; [пер. с англ. Е. Калугина, Е. Пестеревой]. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. – С. 368−389.
  • Невежина Т. І. Лауреати Нобелівської премії 2011 р. : [К. Сімс, Т. Сарджент] / Т. І. Невежина // Науково-технічна інформація. – 2011. – № 4. – С. 61–63.
  • Фещенко В. М. Теорія раціональних очікувань. Концепція Дж. Мута та його послідовники (Р. Лукас, Т. Сарджент, Н. Воллес) / В. М. Фещенко // Сучасні економічні теорії : навч. посібник / В. М. Фещенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2012. – Тема 6. – С. 224–232.
Особисті інструменти