PhoN.png

Від упорядників

Матеріал з
(Перенаправлено з Головна сторінка)
Перейти до: навігація, пошук
Бібліотекою ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» створюється біобібліографічна база даних «Економічна думка України в особах: матеріали до наукових біографій». Основне призначення інформаційного ресурсу – представити персоніфікований виклад історії української економічної думки, об’єднати відомості про вчених, що містяться у публікаціях різних років, повернути до наукового обігу першоджерела, зокрема видання, що вже стали бібліографічною рідкістю.

При створенні бази даних було взято за основу навчальний посібник «Історія економічної думки України» (Київ : КНЕУ, 2004) відомого українського вченого, доктора економічних наук, професора Корнійчук Л. Я. (10.11.1924 – 01.07.2014). Розділи посібника доповнено матеріалами, які подано окремими блоками: біографічний нарис, думки авторитетних вчених про науковий доробок особи, бібліографія (праці особи та література про її життя і діяльність), фотогалерея. В процесі роботи над кожним окремим біографічним нарисом використовується широка джерельна база, перевіряються, уточнюються та доповнюються біографічні відомості та інший фактографічний матеріал, представлений у довідкових, енциклопедичних та інших виданнях.

Автори-укладачі свідомо, враховуючи довідковий характер інформаційного ресурсу, супроводжують біографічні матеріали про відомих представників вітчизняної економічної думки великою кількістю цитат та посилань, що подаються переважно за першоджерелами мовою оригіналу.

Біобібліографічний ресурс створюється переважно на основі фонду бібліотеки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, у деяких випадках використовуються фонди інших вітчизняних і зарубіжних бібліотек. У бібліографічній частині бази представлено оцифровані тексти оригінальних джерел та електронні посилання на праці, що відсутні у бібліотеці КНЕУ.

В бібліографічному списку праці вчених подано за алфавітом назв. Посилання на біографічні статті з енциклопедичних видань подаються на початку бібліографічного списку, література про життя та творчість особи – за алфавітом авторів досліджень. До бібліографічних записів додані шифри зберігання видань у бібліотеці КНЕУ. При відсутності видання у бібліотеці КНЕУ – шифри Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого), Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського (НБУВ), Національної історичної бібліотеки України (НІБ України) та Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Ресурс призначений для студентів, науковців, всіх, хто цікавиться історією економічної думки України. У створенні інформаційного ресурсу брали участь: науковий керівник проекту та автор текстів – Куриленко Т. В., кандидат екон. наук, директор бібліотеки та співробітники бібліотеки – Адріанова Т. П., Боброва Л. М., Герасименко В. В., Комлик Т. С., Новіков В. В. Робота над біобібліографічною базою даних «Економічна думка України в особах: матеріали до наукових біографій» триває.
Господарська діяльність та господарські уявлення населення українських земель в праісторичні часи


Економічна думка в Київській Русі


Економічна думка епохи Відродження і Реформації (Литовсько-Польська доба)


Економічна думка в козацько-гетьманську добу


Класичний напрям економічної думки


Київська психологічна школа політичної економії


Економічні ідеї громадівства


Українська школа фізичної економії


Економічні питання в працях І. Франка та його прихильників


Економіко-кооперативна думка в Україні


Внесок українських економістів у розвиток світової економічної думки (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Перегляди
Особисті інструменти