DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет фінансів >
Кафедра фiнансiв >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/10309

Название: Фінанси (для студентів спеціальності «Фінанси і кредит»)
Авторы: Романенко, Олена Романівна
Даниленко, Любов Павлівна
Гладченко, Лідія Петрівна
Славкова, Алла Аркадіївна
Slavkovа, Alla Arkadiivna
Редакторы: Хлівний, Володимир Кирилович
Ключевые слова: фінансова наука
генезис і еволюція фінансів
фінансове право
фінансова політика
податки
податкова система
бюджет
бюджетна система
страхування
страховий ринок
фінансовий ринок
бюджетний дефіцит
міжнародні фінанси
фінансовий менеджмент
корпоративні фінанси
спеціальні фонди держави
фінанси домогосподарств
фінанси Європейського Союзу
фінанси країн з розвиненою ринковою економікою
Submit Date: 2015-10-19T11:58:08Z
Issue Date: 2013
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Фінанси (для студ. спец. «Фінанси і кредит») : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О. Р. Романенко, Л. П. Даниленко, Л. П. Гладченко, А. А. Славкова. — 2-ге вид. змін. та допов. — Київ : КНЕУ, 2013. — 136 с.
Краткий осмотр (реферат): У посібнику викладені навчально-методичні матеріали для самостійного вивчення дисципліни «Фінанси» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит». Представлено зміст програми курсу за темами, методичні поради до їх вивчення, виділено ключові поняття, подається короткий термінологічний словник, розроблені плани семінарських (практичних) занять, завдання для індивідуальної роботи та для самостійного дослідження студентів. Крім того, подається сучасна тематика курсових робіт і вимоги до їх виконання.
Посібник може бути корисним для викладачів вищих навчальних закладів і студентів економічних спеціальностей.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/10309
ISBN: 978-966-483-744-3
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники
Кафедра фiнансiв

Files in This Item:

File Description SizeFormat
romanenko_2013.pdf1,47 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback