DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет управлiння персоналом, соціології та психології >
Кафедра управління персоналом та економіки праці >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/11583

Название: Соціальна відповідальність
Авторы: Колот, Анатолій Михайлович
Kolot, Anatoliy
Колот, Анатолий Михайлович
Грішнова, Олена Антонівна
Гришнова, Елена Антоновна
Герасименко, Оксана Олександрівна
Herasymenko, Oksana
Герасименко, Оксана Александровна
Білик, Ольга Миколаївна
Билык, Ольга Николаевна
Брінцева, Олена Григорівна
Бринцева, Елена Григорьевна
Василик, Алла Володимирівна
Василик, Алла Владимировна
Даниленко, Олена Авксентіївна
Даниленко, Елена Авксентьевна
Думанська, Віта Петрівна
Думанская, Вита Петровна
Ільніцький, Ярослав Васильович
Ильницкий, Ярослав Васильевич
Кицак, Тарас Григорович
Кицак, Тарас Григорьевич
Кравчук, Оксана Іванівна
Кравчук, Оксана Ивановна
Петрова, Ірина Леонідівна
Петрова, Ирина Леонидовна
Петюх, Василь Миколайович
Петюх, Василий Николаевич
Савченко, Василь Антонович
Савченко, Василий Антонович
Турчина, Валентина Михайлівна
Турчина, Валентина Михайловна
Цимбалюк, Світлана Олексіївна
Tsymbalyuk, Svitlana
Цимбалюк, Светлана Алексеевна
Щетініна, Людмила Валеріївна
Schetinina, Lyudmyla
Щетинина, Людмила Валерьевна
Submit Date: 2015-11-27T10:05:41Z
Issue Date: 2015
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Соціальна відповідальність [Электронный ресурс] : навч. посіб. / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] ; за заг. ред. А. М. Колота ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – 519 с. – Назва з титул. екрану.
Краткий осмотр (реферат): У навчальному посібнику на засадах системного підходу розглядаються питання теорії та практики соціально відповідальної діяльності людини, інститутів держави і суспільства. Винесено уроки і зроблено висновки із суперечливої практики соціальної відповідальності, що склалася на сучасному етапі розвитку економіки та суспільства. Висвітлено прикладні аспекти імплементації інституту соціальної відповідальності в систему управління на корпоративному і державному рівнях.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/11583
ISBN: 978-966-483-968-3
Appears in Collections:Навчальні посібники
Кафедра управління персоналом та економіки праці

Files in This Item:

File Description SizeFormat
sotsial_vidpovidal_15.pdf4,55 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback