DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет економіки та управління (ФЕтаУ) >
Кафедра національної економіки та публічного управління >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/15575

Название: Економіка суспільного сектору
Авторы: Єфремов, Дмитро Петрович
Efremov, Dmytro
Ефремов, Дмитрий Петрович
Федірко, Наталія Вікторівна
Fedirko, Nataliia Viktirivna
Федирко, Наталия Викторовна
Submit Date: 2016-03-21T08:16:15Z
Issue Date: 2014
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Єфремов Д. П. Економіка суспільного сектору : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; Д. П. Єфремов, Н. В. Федірко. – Київ : КНЕУ, 2014. – 351 с.
Краткий осмотр (реферат): Вивчення особливостей побудови і структури економіки суспільного сектору є важливим, зважаючи на постійне підвищення масштабності та ролі держави в організації всіх сфер економічної діяльності. Розширення прав і свобод громадян передбачає зміну функцій держави та методів державного управління процесами забезпечення цих прав і свобод. Знання основ теорії суспільного сектору, методів аналізу ефективності держави в економічній системі та практики управління суспільним сектором є особливо цінними для посадовців та керівників. Від уміння грамотно оцінити задачі та обмеження, які суспільство покладає на органи влади, і правильно підібрати інструменти арсеналу державного менеджменту для реалізації поставлених задач залежатиме ефективність функціонування не тільки урядових, але й приватних структур всередині економіки та її позиції на міжнародній арені.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/15575
ISBN: 978–966–483–929–4
Appears in Collections:Навчальні посібники
Кафедра національної економіки та публічного управління

Files in This Item:

File Description SizeFormat
efremov.pdf4,63 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback