DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет міжнародної економіки і менеджменту (МеіМ) >
Кафедра бізнес-лінгвістики >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/16140

Название: Як досягти успіху в діловій комунікації (мовний тренінг)
Авторы: Козловська, Лариса Степанівна
Козловская, Лариса Степановна
Терещенко, Світлана Іванівна
Терещенко, Светлана Ивановна
Submit Date: 2016-03-29T07:41:59Z
Issue Date: 2015
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Козловська Л. С. Як досягти успіху в діловій комунікації (мовний тренінг) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. С. Козловська, С. І. Терещенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – 216 с. – Назва з титул. екрану.
Краткий осмотр (реферат): Цей навчальний посібник актуалізує навички усної та писемної комунікації, удосконалює вміння використовувати мовні засоби, ураховуючи специфіку офіційно-ділового стилю. Матеріал тренінгу структуровано за великими й малими рубриками-запитаннями, подано тренувальні вправи та завдання для самоконтролю.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/16140
ISBN: 978-966-483-983-6
Appears in Collections:Тренінги
Навчальні посібники
Кафедра бізнес-лінгвістики

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Кozlovska.pdf2,05 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback