DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Юридичний інститут >
Кафедра політичних технологій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/19498

Название: Історія політичної думки
Авторы: Бульбенюк, Світлана Степанівна
Бульбенюк, Светлана Степановна
Манелюк, Юрій Михайлович
Манелюк, Юрий Михайлович
Submit Date: 2016-09-21T07:21:46Z
Issue Date: 2014
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Бульбенюк С. С. Історія політичної думки [Електронний ресурс] : практикум / С. С. Бульбенюк, Ю. М. Манелюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2014. – 190 с. – Назва з титул. екрану.
Краткий осмотр (реферат): Практикум адресований студентам, які вивчають вибіркову дисципліну «Історія політичної думки», а також широкому колу читачів, які цікавляться політологією і політикою.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/19498
ISBN: 978-966-483-832-7
Appears in Collections:Кафедра політичних технологій
Практикуми

Files in This Item:

File Description SizeFormat
practycum_bulbenyuk.pdf2,46 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback