DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет обліку та податкового менеджменту >
Кафедра облiку в кредитних i бюджетних установах i економічного аналiзу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/19971

Название: Економічний аналіз у схемах і таблицях
Авторы: Калабухова, Світлана Вікторівна
Kalabukhovа, Svetlana Viktorivna
Калабухова, Светлана Викторовна
Ямборко, Галина Анатоліївна
Ямборко, Галина Анатольевна
Івахненко, Валентин Михайлович
Ивахненко, Валентин Михайлович
Пастернак, Андрій Любомирович
Пастернак, Андрей Любомирович
Бурчевський, Володимир Зосимович
Бурчевский, Владимир Зосимович
Редакторы: Кіндрацька, Любомира Максимівна
Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна
Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна
Submit Date: 2016-10-21T09:27:09Z
Issue Date: 2012
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Економічний аналіз у схемах і таблицях : навч. посіб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [І. М. Парасій-Вергуненко, С. В. Калабухова, Г. А. Ямборко та ін.] ; за ред. Л. М. Кіндрацької та І. М. Парасій-Вергуненко. – Київ : КНЕУ, 2012. – 323 с.
Краткий осмотр (реферат): Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми для студентів-бакалаврів напряму «Економіка та підприємництво». У посібнику в зручній для сприйняття студентами формі розкриваються найважливіші проблеми аналізу господарської діяльності підприємства; систематизовано сучасний інструментарій аналітичних досліджень залежно від цілей, завдань та функцій аналізу; викладено методики аналізу фінансового та операційного аналізу з урахуванням останніх змін у фінансовій звітності та стандартах обліку. Наочне подання матеріалу у вигляді схем та таблиць дає змогу сконцентруватись на найважливіших питаннях і проблемах, систематизувати й узагальнити теоретичний матеріал з дисципліни «Економічний аналіз» та набути практичних навичок проведення аналітичних досліджень.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/19971
ISBN: 978-966-483-605-7
Appears in Collections:Навчальні посібники
Кафедра облiку в кредитних i бюджетних установах i економічного аналiзу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Ekon_Analis.pdf11,31 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback