DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Юридичний інститут >
Кафедра політичних технологій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20022

Название: Зв’язки з громадськістю
Авторы: Гапоненко, Віра Анатоліївна
Gaponenko, Vira Anatoliivna
Гапоненко, Вера Анатольевна
Рихлік, Володимир Анатолійович
Rykhlik, Volodymyr
Рихлик, Владимир Анатольевич
Submit Date: 2016-11-03T08:37:56Z
Issue Date: 2015
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Гапоненко В. А. Зв’язки з громадськістю [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. А. Гапоненко, В. А. Рихлік ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – 238 с. – Назва з титул. екрану.
Краткий осмотр (реферат): У посібнику розкрито особливості зв’язків із громадськістю як комунікативної, управлінської діяльності, науки і навчальної дисципліни, визначено й охарактеризовано їх основні категорії, провідні сфери і напрями діяльності PR-фахівців, показано суспільну роль комунікації як у системі світових процесів, так і в умовах демократизації політичної системи в Україні.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20022
ISBN: 978-966-483-991-1
Appears in Collections:Кафедра політичних технологій
Навчальні посібники

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gaponenko.pdf2,68 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback