DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Інститут інформаційних технологій в економіці >
Кафедра інформатики та системології >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20037

Название: Інформатика: комплексні кейси
Авторы: Красюк, Юлія Миколаївна
Krasiuk, Iuliia
Красюк, Юлия Николаевна
Сільченко, Марина Валеріївна
Silchenko, Maryna
Сильченко, Марина Валерьевна
Кучерява, Тетяна Олексіївна
Kucheriava, Tetiana
Кучерявая, Татьяна Алексеевна
Шабаліна, Ірина Василівна
Shabalina, Iryna
Шабалина, Ирина Васильевна
Редакторы: Шарапов, Олександр Дмитрович
Sharapov, Oleksandr
Submit Date: 2016-11-09T07:37:25Z
Issue Date: 2012
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Інформатика: комплексні кейси / Ю. М. Красюк, М. В. Сільченко, І. В. Шабаліна, Т. О. Кучерява ; за ред. О. Д. Шарапова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2012. – 267 с.
Краткий осмотр (реферат): Збірник містить кейси фахового спрямування, комплексне використання яких при навчанні інформатики студентів економічних спеціальностей забезпечить виконання інтегруючої функції їх знань та умінь на рівні трансформації та творчості.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20037
ISBN: 978—966—483—592—0
Appears in Collections:Практикуми
Кафедра інформатики та системології

Files in This Item:

File Description SizeFormat
krasyuk.pdf7,86 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback