DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Інститут інформаційних технологій в економіці >
Кафедра інформатики та системології >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20038

Название: Інформатика: інноваційні технології навчання
Авторы: Сільченко, Марина Валеріївна
Silchenko, Maryna
Сильченко, Марина Валерьевна
Красюк, Юлія Миколаївна
Krasiuk, Iuliia
Красюк, Юлия Николаевна
Кучерява, Тетяна Олексіївна
Kucheriava, Tetiana
Кучерявая, Татьяна Алексеевна
Шабаліна, Ірина Василівна
Shabalina, Iryna
Шабалина, Ирина Васильевна
Редакторы: Шарапов, Олександр Дмитрович
Sharapov, Oleksandr
Submit Date: 2016-11-09T07:49:20Z
Issue Date: 2010
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Інформатика: інноваційні технології навчання : практикум : навч. посіб. / М. В. Сільченко, Ю. М. Красюк, Т. О. Кучерява, І. В. Шабаліна ; за ред. О. Д. Шарапова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2010. – 467 с.
Краткий осмотр (реферат): Практикум дає можливість закріпити знання, засвоєні на лекціях або під час самостійного опрацювання навчального матеріалу та формувати відповідні уміння та навички використання відповідних програмних засобів для вирішення конкретних економічних ситуацій.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20038
ISBN: 978—483—366—7
Appears in Collections:Практикуми
Кафедра інформатики та системології

Files in This Item:

File Description SizeFormat
silchenko.pdf9,42 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback