DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Інститут інформаційних технологій в економіці >
Кафедра інформатики та системології >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20039

Название: Інформатика. Комп'ютерний аналіз економічних даних: моніторинг знань
Авторы: Сільченко, Марина Валеріївна
Silchenko, Maryna
Сильченко, Марина Валерьевна
Кучерява, Тетяна Олексіївна
Kucheriava, Tetiana
Кучерявая, Татьяна Алексеевна
Красюк, Юлія Миколаївна
Krasiuk, Iuliia
Красюк, Юлия Николаевна
Редакторы: Шарапов, Олександр Дмитрович
Sharapov, Oleksandr
Submit Date: 2016-11-09T07:57:47Z
Issue Date: 2013
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Інформатика. Комп'ютерний аналіз економічних даних: моніторинг знань [Електронний ресурс] : зб. практ. завдань / М. В. Сільченко, Т. О. Кучерява, Ю. М. Красюк ; за заг. ред. О. Д. Шарапова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2013. – 354 с. – Назва з титул. екрану.
Краткий осмотр (реферат): Збірник містить набори тестових завдань відкритої та закритої форми, спрямованих на перевірку теоретичної та практичної підготовки, письмові завдання та для виконання на комп’ютері стандартного та підвищеного рівня складності. Після кожного комплекту варіантів завдань з кожного навчального елементу дисципліни наведено приклад розв’язання завдання з його детальним обґрунтуванням. Також подано зразки завдань для модульного контролю. Запропонований авторами та реалізований у виданні підхід до організації поточно-модульного контролю дає можливість всебічно та об’єктивно оцінити рівень знань з інформатики та системології.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20039
ISBN: 978–966–483–649–1
Appears in Collections:Практикуми
Кафедра інформатики та системології

Files in This Item:

File Description SizeFormat
silchenko_13.pdf6,61 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback