DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет фінансів >
Кафедра фiнансiв >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20048

Название: Фінанси
Авторы: Славкова, Алла Аркадіївна
Slavkovа, Alla Arkadiivna
Славкова, Алла Аркадьевна
Романенко, Олена Романівна
Романенко, Елена Романовна
Даниленко, Любов Павлівна
Даниленко, Любовь Павловна
Гладченко, Лідія Петрівна
Гладченко, Лидия Петровна
Корнацька, Роксолана Михайлівна
Корнацкая, Роксолана Михайловна
Лісовенко, Віталій Васильович
Лисовенко, Виталий Васильевич
Submit Date: 2016-11-09T11:01:23Z
Issue Date: 2015
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Фінанси : практикум для студ. усіх напрямів підготовки (крім 6508, 6508/1) [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. Р. Романенко, Л. П. Даниленко, Л. П. Гладченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. фінансів. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – 162 с. – Назва з титул. екрану.
Краткий осмотр (реферат): У даному виданні вперше за кожною темою базового бакалаврського теоретичного курсу «Фінанси» розроблено комплексний пакет завдань, призначених для опрацювання теоретичних, нормативно-правових і наукових фінансових питань. Інноваційний характер практикуму зумовлений компетентісно-орієнтовним підходом та надзвичайно широким спектром завдань. Зокрема, пакет завдань за темою охоплює: роботу з категоріальним і понятійним апаратом, складання інтелект-карт, схематичні завдання, тести різного рівня складності, ситуаційні та аналітичні завдання (порівняльний і причинно-наслідковий аналіз, SWOT-аналіз), роботу із фінансовим законодавством, завдання для роботи в малих групах, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання. З метою сприяння формуванню високої якості компетентностей студентів кожна тема супроводжується коротким викладом змісту основних її питань.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20048
ISBN: 978-966-483-962-1
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники
Практикуми
Кафедра фiнансiв

Files in This Item:

File Description SizeFormat
finance_15.pdf3,31 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback