DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет фінансів >
Кафедра банківської справи >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20426

Название: Гроші та кредит
Авторы: Савлук, Михайло Іванович
Савлук, Михаил Иванович
Мороз, Анатолій Миколайович
Мороз, Анатолий Николаевич
Лазепко, Ігор Михайлович
Лазепко, Игорь Михайлович
Пуховкіна, Майя Федорівна
Пуховкина, Майя Фёдоровна
Шамова, Ірина Вікторівна
Шамова, Ирина Викторовна
Заболотна, Наталія Григорівна
Заболотная, Наталия Григорьевна
Брегеда, Олена Анатоліївна
Брегеда, Елена Анатольевна
Submit Date: 2016-12-27T11:21:17Z
Issue Date: 2011
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Гроші та кредит : підручник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [М. І. Савлук, А. М. Мороз, І. М. Лазепко та ін.] ; за наук. ред. М. І. Савлука. – 6-те вид., перероб. і допов. – Київ : КНЕУ, 2011. – 592 с.
Краткий осмотр (реферат): У підручнику висвітлені теоретичні аспекти функціонування в ринковій економіці таких економічних категорій, як гроші, кредит, процент, грошовий та валютний ринки, визначені на цій основі методологічні засади формування, розвитку та діяльності банків, банківської, грошової та валютної систем. Проаналізовані процеси розвитку кількісної теорії грошей, сутність кейнсіанських та монетаристських грошових концепцій. Розкриті механізм формування пропозиції грошей та роль грошей у ринковій економіці.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20426
ISBN: 978–966–483–511–1
Appears in Collections:Підручники
Кафедра банківської справи

Files in This Item:

File Description SizeFormat
groshi_kredyt.pdf7,28 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback