DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет економіки та управління (ФЕтаУ) >
Кафедра національної економіки та публічного управління >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20434

Название: Соціальний бюджет
Авторы: Куценко, Тамара Федорівна
Куценко, Тамара Фёдоровна
Москалюк, Наталія Петрівна
Москалюк, Наталия Петровна
Submit Date: 2016-12-27T13:40:44Z
Issue Date: 2015
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Куценко Т. Ф. Соціальний бюджет [Электронный ресурс] : міжпредметний тренінг / Т. Ф. Куценко, Н. П. Москалюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – 181 с. – Назва з титул. екрану.
Краткий осмотр (реферат): Міжпредметний тренінг «Соціальний бюджет» розроблений на базі дисциплін «Бюджетно-податкова політика», «Національні рахунки в державному управлінні», «Державне управління соціальною сферою» та покликаний забезпечити підготовку фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за програмою «Державне управління економікою». Методичне забезпечення тренінгу має 5 розділів, в яких подається програма тренінгу, методична база — імітаційна економіко-математична національна модель «Соціальний бюджет», зведена методична карта тренінгу за 5 етапами проходження (підготовчий, інформаційно-аналітичний, моніторингово-прогнозний, управлінсько-регуляторний та презентаційний), оцінювання результатів тренінгу та рекомендована література. Методичні рекомендації стануть незамінним навігатором під час проходження студентами тренінгу, допоможуть їм поглибити як теоретичні знання, так і сформувати практичні навички здійснення моніторингу, аналізу та прогнозування.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20434
ISBN: 978-966-926-016-1
Appears in Collections:Тренінги
Кафедра національної економіки та публічного управління

Files in This Item:

File Description SizeFormat
sotsialn_byudget.pdf1,64 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback