DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет управлiння персоналом, соціології та психології >
Кафедра управління персоналом та економіки праці >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20467

Название: Створення власного бізнесу
Авторы: Колот, Анатолій Михайлович
Kolot, Anatoliy
Колот, Анатолий Михайлович
Швиданенко, Генефа Олександрівна
Швыданенко, Генефа Александровна
Петюх, Василь Миколайович
Петюх, Василий Николаевич
Бойченко, Катерина Степанівна
Бойченко, Екатерина Степановна
Василик, Алла Володимирівна
Василик, Алла Владимировна
Кицак, Тарас Григорович
Кицак, Тарас Григорьевич
Submit Date: 2017-01-17T12:18:42Z
Issue Date: 2016
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Створення власного бізнесу [Електронний ресурс] : практикум / [А. М. Колот, Г. О. Швиданенко, В. М. Петюх] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – 328 с. – Назва з екрану.
Краткий осмотр (реферат): Практикум підготовлений в рамках реалізації в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» проекту ЕС Tempus «Набуття професійних та підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців». Матеріал практикуму допоможе студентам, викладачам, бізнесменам-початківцям оволодіти компетенціями у сфері організації господарської діяльності підприємств, бізнес- проектування, маркетингових досліджень, фінансового аналізу. Студенти та бізнесмени-початківці набудуть умінь по проведенню бізнес-діагностики та визначенні результативності діяльності підприємств, оцінюванні рівня ризиків та економічної ефективності новоствореного бізнесу, визначенні напрямів реалізації соціально відповідальних практик.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20467
ISBN: 978-966-926-071-0
Appears in Collections:Практикуми
Кафедра управління персоналом та економіки праці

Files in This Item:

File Description SizeFormat
kolot_16.pdf8,28 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback