DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет обліку та податкового менеджменту >
Кафедра облiку в кредитних i бюджетних установах i економічного аналiзу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20740

Название: Автоматизація аналізу діяльності установ сектора загального державного управління
Авторы: Ларікова, Тетяна Віталіївна
Ларикова, Татьяна Витальевна
Submit Date: 2017-02-20T09:02:02Z
Issue Date: 25-Nov-2016
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Ларікова Т. Автоматизація аналізу діяльності установ сектора загального державного управління / Тетяна Ларікова // Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, М-во фінансів України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.] ; [редкол.: М. І. Бондар (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 301–303.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20740
ISBN: 978–966–926–115–1
Appears in Collections:Кафедра облiку в кредитних i бюджетних установах i економічного аналiзу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
301-303.pdf291,04 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback