DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет економіки та управління (ФЕтаУ) >
Кафедра менеджменту >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20891

Название: Операційний менеджмент: презентаційний курс
Авторы: Омельяненко, Тетяна Володимирівна
Omelianenko, Tetiana
Омельяненко, Татьяна Владимировна
Осокіна, Алла Вікторівна
Osokina, Alla
Осокина, Алла Викторовна
Submit Date: 2017-03-03T11:29:28Z
Issue Date: 2016
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Омельяненко Т. В. Операційний менеджмент: презентаційний курс [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. В. Омельяненко, А. В. Осокіна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т бізнес-освіти. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – 197 с. – (Серія «MBA-Studio»). – Назва з титул. екрану.
Краткий осмотр (реферат): Навчальний посібник присвячено теоретичним і прикладним аспектам управління операційною діяльністю сучасної бізнес-організації. Посібник містить 8 розділів («Операції та операційна система організації», «Операційний менеджмент як різновид практичної управлінської діяльності», «Операційна стратегія», «Управління основною операційною діяльністю», «Управління ланцюгами постачання», «Управління запасами», «Управління потоками», «Управління якістю»), що у сукупності розкривають зміст основних положень операційного менеджменту з огляду на потреби сучасного бізнесу. Навчальний посібник у першу чергу адресовано специфічній цільовій аудиторії, що складається з кваліфікованих фахівців, які вже маючи досвід роботи в сучасних компаніях на управлінських посадах (або – на посадах фахових спеціалістів) здобувають другу вищу освіту. Також він може бути у нагоді студентам вищих навчальних закладів економічних та управлінських спеціальностей, програми підготовки яких передбачають вивчення дисципліни «Операційний менеджмент», а також аспірантам і викладачам, науковцям і практикам, які цікавляться проблематикою сучасного операційного менеджменту.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20891
ISBN: 978-966-926-059-8
Appears in Collections:Навчальні посібники
Кафедра менеджменту

Files in This Item:

File Description SizeFormat
omelyanenko_16.pdf1,86 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback