DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Юридичний інститут >
Кафедра політичних технологій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/21560

Название: Історія соціології
Авторы: Рахманов, Олександр Адольфович
Рахманов, Александр Адольфович
Бульбенюк, Світлана Степанівна
Бульбенюк, Светлана Степановна
Манелюк, Юрій Михайлович
Манелюк, Юрий Михайлович
Submit Date: 2017-05-19T07:42:47Z
Issue Date: 2017
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Рахманов О. А. Історія соціології (у 2-х кн.) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. А. Рахманов, С. С. Бульбенюк, Ю. М. Манелюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 279 с. – Назва з титул. екрану.
Краткий осмотр (реферат): В основу даного посібника покладені напрацювання вітчизняних соціологів з історії соціології – М. Захарченка, О. Погорілого, А. Ручки, В. Танчера, Н. Черниш та ін. Традиційна для даної дисципліни тематика суттєво доповнена важливою інформацією для розуміння становлення науки про суспільство. У навчальному посібнику простежуються головні етапи розвитку світової соціологічної думки від античності до початку нашого сторіччя. У роботі проаналізовано протосоціологічні ідеї мислителів стародавнього світу, середніх віків, нового часу, особливості виникнення і розвитку соціології як окремої науки. Значну увагу приділено аналізові наукових концепцій засновників світової соціології і основних напрямів теоретичної соціології та емпіричних досліджень XIX ст. Курс історії соціології розрахований на набуття студентами системного знання про основні передумови і етапи виникнення, функціонування та розвитку соціологічної науки, про провідні тенденції її зміни, про найзначніші напрямки, течії і школи, що існували на зорі формування науки про суспільство.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/21560
ISBN: 978-966-926-159-5
Appears in Collections:Кафедра політичних технологій
Навчальні посібники

Files in This Item:

File Description SizeFormat
sotsiology_17.pdf2,65 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback