DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Факультет економіки та управління (ФЕтаУ) >
Кафедра стратегії бізнесу >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23476

Назва: Ціннісний профіль освітньої програми як інструмент формування її конкурентних переваг
Інші назви: Value profile of educational program as a tool for forming its competitive advantages
Ценностный профиль образовательной программы как инструмент формирования её конкурентных преимуществ
Автори: Горбатько, Альона Олексіївна
Horbatko, O.
Горбатько, Алёна Алексеевна
Гребешкова, Олена Миколаївна
Hrebeshkova, Olena
Гребешкова, Елена Николаевна
Ключові слова: ціннісний профіль
освітня програма
конкурентна перевага, ціннісна пропозиція
стейкхолдери
цільові аудиторії
репутаційний проект
value profile
educational program
competitive advantage
value proposition
stakeholders
target audiences
reputation project
ценностный профиль
образовательная программа
конкурентное преимущество
ценностное предложение
стейкхолдеры
целевые аудитории
репутационный проект
Дата збереження: 2018-01-12T09:27:12Z
Дата публікації: 2017
Видавець: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Бібліографічний опис: Горбатько А. О. Ціннісний профіль освітньої програми як інструмент формування її конкурентних переваг / Горбатько Альона Олексіївна, Гребешкова Олена Миколаївна // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: В. А. Верба (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – Вип. 41. – С. 175–185.
Короткий огляд (реферат): Сучасна бізнес-освіта розвивається під впливом принципового нових вимог та очікувань з боку її ключових стейкхолдерів — абітурієнтів, студентів, викладачів, роботодавців, представників зацікавлених державних установ та відомств, суспільства в цілому. Відповідно запровадження адекватної викликам сьогодення моделі підготовки фахівця у сфері економіки та управління має спиратися на підходи, що передбачають використання якісно нових принципів і методів роботи з цільовими аудиторіями. У такому контексті залишається невирішеною проблема пошуку результативних в сучасних умовах стратегій набуття освітніми закладами ті уточнено сутність та визначено роль ціннісного профілю освітньої програми у забезпеченні її конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг. Наведено результати дослідницького проекту формування ціннісного профілю магістерської програми та розробки на цій основі її логотипу.
Modern business education develops under the influence of fundamentally new requirements and expectations from its key stakeholders — applicants, students, teachers, employers, representatives of state institutions and departments, society as a whole. Responding to the requirements of the modern model of training specialists in the field of economics and management, the educational institution should rely on approaches that involve the use of qualitatively new principles and methods of working with target audiences. In this context, the problem of finding effective competitive strategies for forming effective educational strategies in educational institutions and individual educational programs remains unsolved. The article clarifies the essence and determines the role of the value profile of the educational program in ensuring its competitiveness in the market of educational services. The results of the research project on the formation of the value profile of the master's program and the development of its logo on this basis are presented.
Современное бизнес-образование развивается под влиянием принципиально новых требований и ожиданий со стороны его ключевых стейкхолдеров — абитуриентов, студентов, преподавателей, работодателей, представителей государственных учреждений и ведомств, общества в целом. Отвечая требованиям современной модели подготовки специалиста в сфере экономики и управления образовательное учреждение должно опираться на подходы, предусматривающие использование качественно новых принципов и методов работы с целевыми аудиториями. В таком контексте остается нерешенной проблема поиска результативных в современных условиях стратегий формирования образовательными учреждениями и отдельными образовательными программами устойчивых конкурентных преимуществ. В статье уточнены сущность и определена роль ценностного профиля образовательной программы в обеспечении ее конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. Приведены результаты исследовательского проекта формирования ценностного профиля магистерской программы и разработки на этой основе ее логотипа.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23476
ISSN: 2312-9298
Розташовується у колекціях:Випуск № 41
Кафедра стратегії бізнесу

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
175-185.pdf590,63 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок