DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Наукові роботи студентів >
Випускні кваліфікаційні роботи >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24650

Назва: Видатки Державного бюджету України на оборону та їх оптимізація
Інші назви: State Budget of Ukraine defense cost and its optimization
Автори: Солопенко, Тетяна Василівна
Solopenko, Tetiana Vasylivna
Науковий керівник: Жибер, Тетяна Василівна
Ключові слова: Національна оборона
видатки бюджету
оборонно- промисловий комплекс
озброєння та військова техніка
National defense
budget expenditures
defense- industrial complex
armament and military equipment
Дата збереження: 2018-05-29T12:02:33Z
Дата публікації: 16-кві-2018
Видавець: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Бібліографічний опис: Солопенко Т. В. Видатки Державного бюджету України на оборону та їх оптимізація: магістерська дипломна робота: 8Ф01 : захищена 16.04.2018 / Солопенко Тетяна Василівна; наук. кер. Жибер Т. В.; ДВНЗ «КНЕУ ім.Вадима Гетьмана». –– Київ, 2018. – 124 с.
Короткий огляд (реферат): На сучасному етапі розвитку досить гостро постала проблема ефективного використання коштів державного бюджету на Збройні сили України. Ефективність забезпечення потреб на оборону держави неможлива без якісного фінансового планування, що має включати в себе: правильне визначення потреб для даної сфери, своєчасне надання коштів до визначених законодавством органів, забезпечення планового, господарсько-доцільного та економно обгрунтованого витрачання отриманих коштів. Функціонування силових структур є принциповою основою реалізації політики національної безпеки. Серед комплексу проблем цієї сфери однією з найголовніших є проблема забезпечення належного рівня фінансування силових структур. Дипломна робота магістра складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури, додатків. У вступі обґрунтовано актуальність та практичну цінність обраної теми дипломної, поставлені мета і завдання при виконанні дослідження, зазначені методи та вказані предмет й об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є фінансове забезпечення національної оборони. Предметом дослідження є видатки з державного бюджету на оборону та механізм їхнього здійснення. У першому розділі розглянуто теоретико-методологічні основи бюджетного фінансування національної оборони. У другому розділі проаналізоване фінансування з державного бюджету Збройних Сил України (на прикладі військової частини А 2167). У третьому розділі наводяться головні проблеми та шляхи вдосконалення системи забезпечення функціонування Збройних Сил України з урахуванням прикладів і досвіду країн Європи. У висновках підводиться підсумок проведеного дослідження. У списку використаної літератури подаються джерела, на основі яких було здійснене дослідження. Додатки ілюструють проведений у ході дослідження аналіз
The problem of the state budget funds efficient using for the Armed Forces of Ukraine is quite acute at currently development. Providing the effective state defense needs funding is impossible without qualitative financial planning which should include: proper needs measurement at this field, timely provision of funds to the legislative specified bodies, provision of planned, economically expedient and economically justified spending on the pointed funding. The defense functioning is a fundamental principle of the national security policy carrying. One of the most important among such complex of problems is the problem of ensuring an adequate level of the security funding of bodies structure in this sphere. Master's thesis consists of an introduction, three chapters, conclusions and a list of references, applications. The introduction substantiates the relevance and practical meaning of the diploma chosen topic, settled the goal and objectives of the research, the methods and specified object of it. The object of the research is the national defense financial provision. The subject of the study is the expenditures from the state budget for defense and the mechanism for their implementation. The first chapter deals with the theoretical and methodological foundations of the national defense budget funding. The second section analyzes the funding from the state budget on the Armed Forces of Ukraine (for example, military unit A 2167). The third section presents the main problems and ways of improving the system of ensuring the functioning of the Armed Forces of Ukraine, taking into account examples and experiences of European countries. The conclusions summarize the conducted research. The sources used in the references are the ones with which the research was conducted. The annexes illustrate the analysis data calculated during the investigation
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24650
Розташовується у колекціях:Випускні кваліфікаційні роботи

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Solopenko.pdf191,27 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок