DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Факультет управлiння персоналом, соціології та психології >
Кафедра управління персоналом та економіки праці >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26097

Назва: The Main Trends in the Labor Market and their Influence on the Staff Policy of Enterprises in Ukraine
Інші назви: Основні тенденції на ринку праці та їх вплив на кадрову політику підприємств в Україні
Основные тенденции на рынке труда и их влияние на кадровую политику предприятий в Украине
Автори: Tsymbalyuk, Svitlana
Цимбалюк, Світлана Олексіївна
Цимбалюк, Светлана Алексеевна
Ключові слова: labor market
staff policy
employment
unemployment
competitiveness
ринок праці
кадрова політика
зайнятість
безробіття
конкурентоспроможність
рынок труда
кадровая политика
занятость
безработица
конкурентоспособность
Дата збереження: 2018-11-02T11:57:52Z
Дата публікації: 2018
Видавець: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
Бібліографічний опис: Tsymbaliuk S. O. The Main Trends in the Labor Market and their Influence on the Staff Policy of Enterprises in Ukraine / Tsymbaliuk S. O. // Проблеми економіки. – 2018. – №1. – C. 135–141.
Короткий огляд (реферат): The importance of a quick response to changes taking place in the labor market, adaptation to them of the staff policy of enterprises is determined by the need to maintain their competitiveness in the labor market. It is reasonable to monitor main trends in the labor market with a view to adapting the staff policy to changes in order to strengthen the competitive position and attract competent specialists. The aim of the article is to identify the main trends in the labor market and estimate their impact on the staff policy of enterprises in Ukraine. It is determined that the decrease in the number of economically active population, reduction in the supply of workplaces and increase in unemployment are characteristics of the Ukrainian modern labor market. At the same time, there observed a disproportionality between the supply of and demand for representatives of different professional categories. It is determined that the high turnover indices negatively characterize the staff policy and demonstrate that employers neither pay due attention to the issues of forming the employees’ engagement, loyalty nor create appropriate conditions for the fulfillment of their labor potential. The revealed tends lead to increased competition among employers in the labor market for competent specialists, which finally stimulates them to use various instruments for enhancing the enterprises’ attractiveness and the formation of a positive employer brand.
Важливість швидкого реагування на зміни, що відбуваються на ринку праці, адаптації кадрової політики підприємства до них обумовлена необхідністю забезпечення конкурентоспроможності на ринку праці. Доцільним є відстеження основних тенденцій на ринку праці з метою адаптації кадрової політики до змін задля посилення конкурентних позицій та залучення компетентних фахівців. Метою статті є виявлення основних тенденцій на ринку праці та оцінка їх впливу на кадрову політику підприємств в Україні. Визначено, що для сучасного ринку праці України характерними є зменшення чисельності зайнятого населення, скорочення пропозиції робочих місць і зростання рівня безробіття. Поряд із цим простежується невідповідність попиту та пропозиції на представників різних категорій і професійних груп. Встановлено, що високі показники плинності негативно характеризують кадрову політику й вказують на те, що роботодавці не приділяють належної уваги питанням формування у працівників причетності, лояльності, не створюють належних умов для реалізації ними трудового потенціалу. Виявлені тенденції призводять до посилення конкуренції між роботодавцями на ринку праці за компетентних фахівців, що зрештою спонукає їх використовувати різноманітні важелі підвищення привабливості компанії та формування позитивного бренда роботодавця.
Важность быстрого реагирования на изменения, происходящие на рынке труда, адаптации кадровой политики предприятия к ним обусловлена необходимостью обеспечения конкурентоспособности на рынке труда. Целесообразным является отслеживание основных тенденций на рынке труда с целью адаптации кадровой политики к изменениям для усиления конкурентных позиций и привлечения компетентных специалистов. Целью статьи является выявление основных тенденций на рынке труда и оценка их влияния на кадровую политику предприятий в Украине. Определено, что для современного рынка труда Украины характерны уменьшение численности занятого населения, сокращение предложения рабочих мест и рост уровня безработицы. Наряду с этим прослеживается несоответствие спроса и предложения на представителей различных категорий и профессиональных групп. Установлено, что высокие показатели текучести негативно характеризуют кадровую политику и указывают на то, что работодатели не уделяют должного внимания вопросам формирования у работников причастности, лояльности, не создают условий для реализации ими трудового потенциала. Выявленные тенденции приводят к усилению конкуренции между работодателями на рынке труда за компетентных специалистов, что в конечном итоге побуждает их использовать различные способы повышения привлекательности компании и формирования положительного бренда работодателя.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26097
ISSN: 2222-0712
Розташовується у колекціях:Кафедра управління персоналом та економіки праці

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Tsymbaliuk_135.pdf637,71 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок