DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет фінансів >
Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/29541

Название: Проектне фінансування
Авторы: Майорова, Тетяна Володимирівна
Mayorova, Tetiana
Майорова, Татьяна Владимировна
Ляхова, Олена Олександрівна
Lyakhova, Olena
Ляхова, Елена Александровна
Власова, Інна Володимирівна
Vlasova, Inna Volodymyrivna
Власова, Инна Владимировна
Петренко, Ірина Павлівна
Petrenko, Iryna
Петренко, Ирина Павловна
Онікієнко, Сергій Володимирович
Onikiienko, Sergii
Оникиенко, Сергей Владимирович
Смірнова, Ольга Олегівна
Smirnova, Olga
Смирнова, Ольга Олеговна
Юркевич, Оксана Миколаївна
Yurkevich, Oksana
Юркевич, Оксана Николаевна
Красножон, Світлана Володимирівна
Krasnozhon, Svitlana
Красножон, Светлана Владимировна
Урванцева, Світлана Володимирівна
Urvantseva, Svitlana Volodymyrivna
Урванцева, Светлана Владимировна
Мякишевська, Олена Миколаївна
Myakyshevska, Olena
Мякишевська, Олена Миколаївна
Поліщук, Євгенія Анатоліївна
Polishchuk, Yevheniia
Полищук, Евгения Анатольевна
Гернего, Юлія Олександрівна
Gernego, Iuliia
Гернего, Юлия Александровна
Диба, Олександр Михайлович
Dyba, Oleksandr Myhajlovych
Дыба, Александр Михайлович
Нагорна, Ольга Валеріївна
Nagorna, Olga
Нагорная, Ольга Валерьевна
Шуплат, Олена Михайлівна
Shuplat, Olena
Шуплат, Елена Михайловна
Бороденко, Сергій Михайлович
Borodenko, Sergij Mykhajlovych
Бороденко, Сергей Михайлович
Смагін, Володимир Леонтійович
Smagin, Volodymyr
Смагин, Владимир Леонтиевич
Крук, Володимир Вікторович
Kruk, Volodymyr
Крук, Владимир Викторович
Гладчук, Ксенія Миколаївна
Gladchuk, Kseniya
Гладчук, Ксения Николаевна
Василишен, Юрій Володимирович
Vasilyshen, Yu. V.
Василишен, Юрий Владимирович
Кузьменко, Віталій Миколайович
Кузьменко, Виталий Николаевич
Рябий, Ростислав Алікович
Ryabyj, Rostyslav
Рябой, Ростислав Аликович
Шевчук, Ярослав Васильович
Shevchuk, Yaroslav
Шевчук, Ярослав Васильевич
Submit Date: 2019-04-18T13:15:45Z
Issue Date: 2017
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Майорова Т. В. Проектне фінансування : підручник / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Центральноєвроп. Акад. Навчань та Сертифікації (CEASC) ; Т. В. Майорова, О. О. Ляхова та ін.; за ред. Т. В. Майорової. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : КНЕУ, 2017. – 434, [6] с.
Краткий осмотр (реферат): У підручнику висвітлено: теоретичні засади проектного фінансування; методологію організації проектного фінансування; місце проектного менеджменту в організації проектного фінансування; джерела, вартість і структури інвестиційних ресурсів у проектному фінансуванні; особливості організації різних форм і видів проектного фінансування; роль банків у проектному фінансуванні; концептуальні засади та європейські стандарти проектного фінансування за участю міжнародних фінансових інституцій. Сформовано підручник за новітньою робочою програмою нормативної дисципліни «Проектне фінансування» на основі таких принципів навчання, як науковості, системності, послідовності й доступності викладу, наочності, ґрунтовності, зв’язку матеріалу з професійною діяльністю. Матеріал підручника спрямований на поглиблене вивчення та закріплення практичних знань з проектного фінансування на рівні сучасних досягнень світової економічної науки і практики, зокрема європейських країн. Підручник стане у пригоді студентам і викладачам вузів під час підготовки до семінарських занять, проміжних модульних контролів знань, а також до іспитів з інших дисциплін фінансового та інвестиційного циклу. Крім того, він буде корисним для фахівців державних і місцевих органів влади, фінансово-банківських установ, суб’єктів підприємництва та громадських інституцій під час підготовки або експертизи проектних пропозицій у процесі залучення фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/29541
ISBN: 978-966-926-191-5
Appears in Collections:Підручники
Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2017.pdf14,63 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback