DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Юридичний інститут >
Кафедра теорії та історії права >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/8460

Название: Нормотворча діяльність
Авторы: Риндюк, Віра Іванівна
Ryndiuk, Vira
Рындюк Вера Ивановна
Ключевые слова: правове регулювання
нормотворча діяльність
Submit Date: 2015-07-09T08:37:06Z
Issue Date: 2013
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Риндюк В. І. Нормотворча діяльність : практикум / В. І. Риндюк ; за ред. Ф. П. Шульженка. – Київ : КНЕУ, 2013. – 127 с.
Краткий осмотр (реферат): Практикум підготовлений відповідно до навчальної програми з дисципліни «Нормотворча діяльність» і має на меті сприяти отриманню та закріпленню студентами знань у сфері нормотворчої діяльності. Враховуючи впровадження Болонського процесу в Україні, важливого значення набуває перехід на якісно нові стандарти у сфері вищої освіти. Завданням практикуму є посилення практичної складової навчання, закріплення теоретичних знань і практичних умінь, забезпечення належного контролю за рівнем знань студентів. Для реалізації цього завдання до кожної з тем навчальної дисципліни «Нормотворча діяльність» включено перелік питань до теми, тестові завдання закритої форми з однією правильною відповіддю для самостійного контролю знань студентами, завдання для контролю знань викладачем та список рекомендованої літератури, нормативно-правових актів до відповідної теми курсу. В кінці посібника наведено відповіді до тестових завдань для самостійного контролю знань студентами.
Посібник може використовуватись викладачами і студентами юридичних вузів та юридичних факультетів вищих навчальних закладів у ході викладання та вивчення дисципліни «Нормотворча діяльність».
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/8460
ISBN: 978–966–483–720–7
Appears in Collections:Практикуми
Кафедра теорії та історії права

Files in This Item:

File Description SizeFormat
cgirbis_64.pdf894,65 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback