DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет фінансів >
Кафедра фiнансiв >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/9695

Название: Податкова система
Авторы: Хлівний, Володимир Кирилович
Khlivniy, V.
Хлевной, Владимир Кириллович
Тимченко, Олена Миколаївна
Timchenko, O.
Тимченко, Елена Николаевна
Сибірянська, Юлія Володимирівна
Sybirianska, Yuliia
Сибирянская, Юлия Владимировна
Пислиця, Анна Віталіївна
Пислица, Анна Витальевна
Славкова, Алла Аркадіївна
Slavkovа, Alla Arkadiivna
Славкова, Алла Аркадьевна
Коновалова, Інна Миколаївна
Коновалова, Инна Николаевна
Котіна, Ганна Михайлівна
Kotina, Anna
Котина, Анна Михайловна
Кондратенко, Мирослава Борисівна
Кондратенко, Мирослава Борисовна
Лісовенко, Віталій Васильович
Лисовенко, Виталий Васильевич
Степура, Марина Михайлівна
Stepura, Marina
Степура, Марина Михайловна
Submit Date: 2015-09-25T11:26:28Z
Issue Date: 2014
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Податкова система : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [В. К. Хлівний, О. М. Тимченко, Ю. В. Сибірянська та ін.] ; кер. авт. кол. В. К. Хлівний. – Київ : КНЕУ, 2014. – 372 с.
Краткий осмотр (реферат): У навчально-методичному посібнику систематизовано теоретичні та методологічні основи оподаткування, наведено програму курсу, методичні поради до самостійного вивчення тем курсу, термінологічний словник, плани практичних (семінарських,) занять, навчальні завдання для самостійної роботи студентів, тести та запитання для самоконтролю. З метою забезпечення цілісного сприйняття студентами матеріалу кожної теми курсу, зміст вище перерахованих складових навчально-методичного посібника викладено в розрізі кожної теми дисципліни. Посібник містить також тематику курсових робіт та методичні вказівки до їх виконання, завдання для студентів заочної форми навчання, список літератури. Використання даного навчально-методичного посібника у навчальному процесі сприятиме покращенню якості самостійної роботи студентів та підвищенню рівня засвоєння ними матеріалу.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/9695
ISBN: 978–966–483–824–2
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники
Кафедра фiнансiв

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Khlivniy_2014.pdf6,02 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback